Dotazník pro zaměstnance - diverzita a flexibilita (verze 3)


Váš zaměstnavatel ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) zjišťuje názory a přání zaměstnanců týkající se pracovních podmínek, aby Vám mimo jiné umožnil lepší slaďování pracovního a osobního / rodinného života.

Vaše odpovědi jsou velmi důležité pro správné nastavení plánovaných změn, proto Vás tímto prosíme o vyplnění anonymního dotazníku, jehož vyplnění nezabere víc než 10-15 minut.

MPSV hromadně zpracuje Vámi vyplněný dotazník spolu s dotazníky od ostatních účastníků výzkumu. Vaše odpovědi jsou chráněny proti zneužití; ani Váš nadřízený, ani Vaši kolegové, ani žádné jiné nepovolené osoby k nim nemají přístup.

Děkujeme za Vaši ochotu.