Monitorovací dotazník EURES+3Z Up!


Vážení respondenti,

otevíráte monitorovací dotazník služeb realizovaných v rámci projektu EURES+3Z Up!, registrační číslo CZ.03.01.04/00/22_002/0000170, který je spolufinancován z OPZ+. Cílem dotazníku je zaznamenat základní charakteristiky klientů, kteří službu využili, a obecné informace o poskytnuté službě či konzultaci.  

Dotazník je možné v průběhu vyplňování uložit a vrátit se k němu. Pokud budete chtít tuto možnost využít, prosím věnujte pozornost instrukcím k ukládání, které jsou k dispozici zde: http://www.esfcr.cz/file/9915/.

Po vyplnění poslední odpovědi nezapomeňte potvrdit odeslání tlačítkem „Odeslat“.

Děkujeme Vám za pomoc se sběrem dat! 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Oddělení zahraniční zaměstnanosti

Průzkum obsahuje 14 otázek.