Závěrečný dotazník pro organizace podpořené v rámci výzvy č. 31 OPZ


Dotazník zaměřený na sledování změn v kapacitách a v profesionalizaci nestátních neziskových organizací podpořených v rámci výzvy č. 31 Operačního programu Zaměstnanost.

Vážení příjemci,

 

dovolujeme si Vás požádat o součinnost při sledování změn v kapacitách a profesionalizaci nestátních neziskových organizací podpořených v rámci výzvy č. 31 Operačního programu Zaměstnanost. Dotazník, který se Vám nyní dostává k rukám, již důvěrně znáte. Setkali jste se s ním při mapování výchozího stavu Vaší organizace. V tuto chvilku - na konci projektu - bychom Vás rádi poprosili o jeho opětovné vyplnění.

 

Aplikace, v níž je dotazník uložen, umožňuje vracet se a zpětně editovat odpovědi. Dotazník je možné v průběhu vyplňování uložit a vrátit se k němu později. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 60 minut. Po odeslání vyplněného dotazníku se již k práci nelze vrátit.

 

Dotazník včetně Vašich odpovědí si můžete po vyplnění vytisknout. Může Vám a Vaší organizaci sloužit jako názorná ukázka, jak jste se za dobu realizace projektu posunuli.

 

V případě jakýchkoli otázek v souvislosti s vyplňováním dotazníku se na nás můžete obrátit prostřednictvím uvedených kontaktů (Jakub Pejcal: jakub.pejcal@mpsv.cz, 776 891 564; Pavla Zetková: pavla.zetkova@mpsv.cz, 778 433 636).

Předem děkujeme za Vaši účast v tomto průzkumu.

Jakub Pejcal & Pavla Zetková

--

Pro upřesnění doplňujeme, že se dotazník skládá z otázek identifikujících základní charakteristiky organizace a dále pak z otázek, které kopírují jednotlivé klíčové aktivity projektu. Rádi bychom Vás požádali o vypracování celého dotazníku, tj. i za klíčové aktivity, v rámci kterých se Vaše organizace nerealizovala. Naší snahou je prostřednictvím dotazníku zmapovat stav ve všech organizacích průřezově napříč všemi oblastmi klíčových aktivit.

Otázky mají povětšinou charakter volby z pěti možností, přesto se v dotazníku objevují i otázky, které vyžadují přesná, či alespoň orientační vyčíslení nebo uvedení konkrétního názvu. Předpokládáme, že nebudete mít se zodpovězením daných otázek problém (na základě konkrétní znalosti prostředí, či na základě Vašich účetních výkazů a záznamů - počty zaměstnanců, celkové náklady a výnosy organizace pro kalendářní rok v němž projekt končí, resp. za poslední uzavřené účetní období apod.).

 

Odpovědi jsou nastaveny jako povinné. Abychom s daty získanými od Vás mohli dále pracovat, potřebujeme dotazník kompletně vyplněný daty, která vypovídají o stavu Vaší organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat o co největší otevřenost a pečlivost.

Průzkum obsahuje 121 otázek.