ITI/IPRÚ - dotazník pro žadatele ve výzvách č. 45, 46, 48 a 49


Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při vyhodnocení účinnosti podávání projektů do výzev č. 45, 46, 48 a 49 Operačního programu Zaměstnanost v rámci integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ.

Součástí evaluačního výzkumu je tento anonymní dotazník pro žadatele o podporu projektů v těchto výzvách. Vaše názory na výhody a nevýhody tohoto typu financování projektů jsou pro nás v rámci vyhodnocení klíčové.

Aplikace, v níž budete dotazník vyplňovat, umožňuje vracet se a zpětně editovat odpovědi. Dotazník je možné v průběhu vyplňování uložit a vrátit se k němu později, po dokončení je možné si odpovědi vytisknout. Vyplnění dotazníku Vám zabere 15-30 minut.

Dotazník obsahuje uzavřené i otevřené otázky. Vyplnění většiny otázek je povinné. Informace získané z Vašich odpovědí potřebujeme jako podklady pro vyjednávání nastavení podpory projektů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v následujícím programovém období. Proto si Vás dovolujeme požádat o co největší otevřenost a pečlivost.

Případné dotazy a připomínky zasílejte na adresu dotaznik.evaluace@mpsv.cz.

Předem děkujeme za Vaši účast v tomto průzkumu.