Podnikatelky - průzkum


Vážené podnikatelky,

ve spolupráci s organizacemi podporujícími podnikání žen v ČR si Vás dovoluji požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, jehož cílem je identifikovat potřeby pro další rozvoj Vaší podnikatelské činnosti. Vyplněním dotazníku pomůžete při efektivním zacílení podpory financované z ESF v programovém období 2021-2027.

Šetření je anonymní a zodpovězení všech otázek Vám nezabere víc než 10 minut. Dotazník prosím vyplňte do 19. října 2020.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Ilona Johnová Koukalová, vedoucí odd. projektů rovnosti žen a mužů, MPSV

e-mail: ilona.johnova@mpsv.cz

tel.: +420 950 195 708