Baseline dotazník pro organizace podpořené v rámci výzvy č. 31 Operační program Zaměstnanost


Dotazník zaměřený na sledování změn v kapacitách a v profesionalizaci nestátních neziskových organizací podpořených v rámci výzvy č. 31 Operačního programu Zaměstnanost.

Vážení příjemci, 

dovolujeme si Vás požádat o součinnost při sledování změn v kapacitách a profesionalizaci nestátních neziskových organizací podpořených v rámci výzvy č. 31 Operačního programu Zaměstnanost. Za tímto účelem jsme vytvořili dotazník, který se Vám nyní dostává k rukám.

Vstupní dotazník, prosíme, vyplňte tak, jako byste jej vyplňovali na počátku realizace Vašeho projektu a jeho aktivit.

Aplikace, v níž je dotazník uložen, se umožňuje vracet a zpětně editovat odpovědi. Dotazník je možné v průběhu vyplňování uložit a vrátit se k němu později. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 60 minut.

Dotazník včetně Vašich odpovědí si můžete po vyplnění vytisknout. Může Vám a Vaší organizaci sloužit jako názorná ukázka, jak jste se za ten přibližně rok realizace projekejtu posunuli.

V případě jakýchkoli otázek v souvislosti s vyplňováním dotazníku se na nás můžete obrátit prostřednictvím uvedených kontaktů (Jakub Pejcal: jakub.pejcal@mpsv.cz, 776 891 564; Pavla Zetková: pavla.zetkova@mpsv.cz, 778 433 636).

Předem děkujeme za Vaši účast v tomto průzkumu.

Jakub Pejcal & Pavla Zetková 

--

Pro upřesnění doplňujeme, že se dotazník skládá z otázek identifikujících základní charakteristiky organizace a dále pak z otázek, které kopírují jednotlivé klíčové aktivity projektu. Rádi bychom Vás požádali o vypracování celého dotazníku, tj. i za klíčové aktivity, v rámci kterých se Vaše organizace nerealizovala. Naší snahou je prostřednictvím dotazníku zmapovat stav ve všech organizacích průřezově napříč všemi oblastmi klíčových aktivit.

Otázky mají povětšinou charakter volby z pěti možností, přesto se v otazníku objevují i otázky, které vyžadují přesná, či alespoň orientační vyčíslení nebo uvedení konkrétního názvu. Předpokládáme, že nebudete mít se zodpovězením daných otázek problém (na základě konkrétní znalosti prostředí, či na základě Vašich účetních výkazů a záznamů - počty zaměstnanců, celkové náklady a výnosy organizace pro kalendářní rok v němž projekt začíná apod.).

Odpovědi jsou nastaveny jako povinné. Abychom s daty získanými od Vás mohli dále pracovat, potřebujeme dotazník kompletně vyplněný daty, která vypovídají o stavu Vaší organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat o co největší otevřenost a pečlivost.

Průzkum obsahuje 121 otázek.